Hushållssopor

Bland hushållssoporna slänger du sånt som inte kan återvinnas i kretsloppsrummet t.ex. matrester, blommor, blöjor, kladdiga förpackningar, tyg etc. Hushållssoporna slängs i sopkärlen invid porten till gården/gårdshuset.

Kretsloppsrum

I gathuset, med dörr mot gården, finns föreningens kretsloppsrum där du kan lämna vissa typer av avfall för återvinning. Föreningen har inget grovsoprum och grovsopor får absolut inte lämnas i kretsloppsrummet. 

I kretsloppsrummet kan du endast lämna följande typer av avfall:

  • Tidningar
  • Småelektronik
  • Wellpapp och pappersförpackningar
  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Glödlampor
  • Plastförpackningar
  • Lågenergilampor
  • Metallförpackningar

Förpackningar som lämnas i rummet måste vara ursköljda och rena. Pressa ihop samtliga förpackningar och lådor etc så att de tar mindre plats. I kretsloppsrummet finns mera information om det avfall som kan lämnas där. Det finns även en återvinningsstation för förpackningar och tidningar ett kvarter bort vid Valhallavägen.

För mera information om avfallshantering kan du besöka Stockholms stads webbplats.

Container för grovsopor både vår och höst

Varje vår och höst i samband med städdagar (ca april och november) hyr föreningen en container för grovsopor som placeras på gården under en helg. Här kan du slänga större icke miljöfarliga grovsopor såsom möbler osv. Vänligen spara ditt grovavfall tills vi har en container. Inget grovavfall får lämnas i återvinningsrummet eller på gården.