Föreningen

 • organisationsnummer:  716422-0761
 • bildades 1992
 • förvärvade fastigheten 2001 av Svenska bostäder
 • äkta förening

Nyckeltal 2019

 • Årsavgift/kvm 303 kr
 • Värmekostnad / kvm: 163 kr
 • Lån per kvm: 0 kr
 • Soliditet: 98 %

Årsavgift

 • i avgiften ingår värme, vatten, varmvatten, tvättstuga, förråd, bredband (250 Mbit), kabel-tv (Comhems basutbud)
 • 2015 sänkning 50 %
 • 2013 höjning  30 %
 • 2010 sänkning 15 %
 • 2009 sänkning 5 %
 • 2003 höjning 10 %

Övriga avgifter

 • överlåtelseavgift: max 3,5 % prisbasbeloppet betalas av säljaren
 • pantsättningsavgift:  max 1,5 % av prisbasbeloppet
 • andrahandsupplåtelse: 10 % av prisbasbeloppet och år
 • tillverkning av namnskyltar betalas av köparen

Medlemskap

 • delat ägande tillåts
 • juridisk person tillåts inte
 • medlemmar åtar sig (frivilligt) gårdsstädning höst och vår
 • kreditupplysning inför ansökan om medlemskap

Fastigheten

 • tomten är 1 758 kvm på fri och egen grund
 • p-plats: nej
 • garageplats: nej
 • gemensamma ytor: innergård med grill och trädgårdsbord, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum, källsorteringsrum
 • teknisk och ekonomisk förvaltare: Hansson & Hööglund fastighetsförvaltning AB

Byggnaderna

 • antal bostadsrätter:  35 (2 879 kvm)
 • antal hyresrätter: 1 (54 kvm)
 • antal lokaler (hyresrätter): 3 (300 kvm),  uthyrda som kontor och lager
 • godkänd OVK: 2015
 • tvättstugan: I bra skick, maskiner fasas ut successivt
 • balkonger: i stort sett alla har balkong; bekostas och underhålls av bostadsrättshavaren
 • vinden: lägenheter
 • källaren: förråd till varje lägenhet i gårdshuset

Renoveringar och investeringar 

2020

 • reparation och målning av fönsterkarmar och bågar på fasader i syd och sydväst

2018

 • stammarna spolades

2017

 • tillträde till tak monterades på fasaden

2016

 • byte av hissmaskineri och hisskorg

2015

 • ny lägenhet byggdes i tidigare förråd och såldes med bostadsrätt
 • dagvattensystemet på inre gården renoverades
 • gårdarna rustades upp med cykelparkering och ny uteplats

2014

 • återvinningsrum, barnvagnsrum och cykelförvaring iordningsställdes
 • all takplåt byttes och takterrasser renoverades

2013

 • stammarna spolades

2012

 • trapphusen renoverades

2009

 • rökkanaler åtgärdades

2008

 • fasaden renoverades
 • fibernät 100 Mbit/sek installerades

2007

 • ny fjärrvärmecentral installerades
 • stammarna spolades och dagvattensystemet slamsögs

2005

 • alla fönster renoverades

1977

 • hela elsystemet byttes
 • stammarna byttes