För att komma i kontakt med styrelsen kan du sända e-post till styrelsen@trasten.comFullständiga kontaktuppgifter till styrelsen inklusive telefonnummer finns uppsatta på samtliga anslagstavlor i husen samt på denna sida ifall du loggar in som boende/medlem.

Ledamöter

Jacob Haas, ordförande, information, fastighet

Petrus Boltjes, sekreterare, IT

Philip Hagstrand, budget

Brigitte Hedberg

Suppleanter

Matilda Günther, gård, träd, rabatter

Elisabeth Antonsson