För att komma i kontakt med styrelsen kan du sända e-post till styrelsen@trasten.comFullständiga kontaktuppgifter till styrelsen inklusive telefonnummer finns uppsatta på samtliga anslagstavlor i husen samt på denna sida ifall du loggar in som boende/medlem.

Ledamöter

Lennart Mörner, ordförande, information och ekonomi

Elisabeth Antonsson, sekreterare

Philip Hagstrand, fastighet

Victoria Wickman, miljö och gård

Suppleanter

Johan Engren

Edvard Lenner

Maria Rindeskär