Fastigheten

Regelbunden tillsyn i fastigheten sker en gång i veckan på onsdagar. I samband med tillsynen kan enklare service- och reparationsarbeten utföras av vår fastighetsskötare.

Vill du anmäla fel i fastigheten på vardagar kl 10:00–12:30 ringer du tel. 08-20 10 69.

Akuta driftstörningar efter kontorstid anmäler du till Jourman Jourcentralen, tel. 08-97 30 00

Kabelteve

Fastigheten är ansluten till Comhems kabeltevenät. Vill du ha mer information och anmäla fel kontakta Comhem på tel. 0771-55 00 00 eller besök www.comhem.se

Bredband

Fastigheten är ansluten till Ownits bredbandsnät. Vill du ha mer information eller anmäla fel kontakta Ownit på tel. 08 – 525 073 00 eller besök www.ownit.se

El

Fastigheten är kopplad till Ellevios elnät och om du flyttar in eller ut måste du göra en flyttanmälan till dem i god tid innan. Du behöver inte välja Ellevio som el-leverantör. För mera information kontakta Ellevio på tel. 020 46 00 00 eller besök www.ellevio.se