Medlemskap

Efter att du förvärvat bostadsrätten måste du ansöka om medlemsskap i föreningen. Kontakta styrelsen som behandlar din ansökan. Är en mäklare inkopplad i överlåtelsen har denne oftast en blankett för ansökan. Styrelsen tar även en kreditupplysning på samtliga som ansöker om medlemskap i föreningen.

Enligt föreningens stadgar beviljas medlemsskap enligt följande:

§ 2
Medlemskap i föreningen kan beviljas den, som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet godkännes icke som medlem i föreningen.
Förening som har förvärvat eller som avser förvärva en hyresfastighet för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, får inte vägra en bostadshyresgäst i fastigheten som är fysisk person medlemskap i föreningen, om hyresgästen ansökt om medlemskap inom ett år från föreningens fastighetsförvärv och hyresförhållandet förelåg vid tiden för ombildningen.

§ 3
Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Medlemsansökan

Utträde

När du har överlåtit din bostadsrätt ska du meddela att ditt medlemskap i föreningen ska upphöra. Har du använt en mäklare för överlåtelsen har vanligtvis denne en blankett för ändamålet. Kontakta annars styrelsen.