Kabel-tv

Fastigheten är ansluten till Comhems kabeltevenät. Via nätet får du tillgång till digitalteve, internet och telefoni. För mera information kontakta Comhem på tel, 0771 55 00 00 eller besök www.comhem.se

Bredband

Fastigheten är ansluten till Ownits bredbandsnät och i samtliga lägenheter har ett ethernetuttag. Internetuppkopplingen har en överföringshastighet på 250 Mbit/s. Det är även möjlighet att uppgradera hastigheten till 1000 Mbit/s mot extra kostnad (kontakta Ownit för info).

När du flyttar in eller ut föreningen kontakta Ownit’s kundservice och gör en flyttanmälan. Föreningen sköter all fakturering av bredbandet. För tillfället fakturerar föreningen inte medlemmarna för bredbandsuppkopplingen, dvs den ingår i månadsavgiften för bostadsrätterna. För mera information och felanmälan kontakta Ownit på tel. 08 525 073 00 eller besök www.ownit.se

El

Fastigheten är kopplad till Ellevios elnät och om du flyttar in eller ut måste du göra en flyttanmälan till dem i god tid innan. Du behöver inte välja Ellevio som el-leverantör. I samtliga lägenheter i föreningen har Ellevio installerat Energiboxen som automatiskt avläser och sänder in din elförbrukning. För mera information kontakta Ellevio på tel. 020 46 00 00 eller besök www.ellevio.se