Vi äger tillsammans en vacker fastighet och alla måste bidra till vår gemensamma trivsel där alla medlemmar på ett eller annat sätt drar sitt strå till stacken, exempelvis med styrelsearbete, internrevision, valberedningsarbete eller deltagande de två gånger om året då gården ska städas.

Vad kan du göra för att bidra till att öka trivseln för oss alla? Jo, tänk på följande:

LYHÖRDHET. Det är ganska lyhört i fastigheten och därför får du inte vara högljudd mellan 23:00 och 7:00. Meddela grannarna om du har fest och du kommer troligtvis att få större förståelse för hög musik och livliga samtal. På gården gäller samma tider när det ska vara tyst.

RENOVERINGAR. Du har rätt att ändra och renovera din lägenhet. Föreningen kan bara förbjuda ingrepp som kan påverka huset eller andra boende på något sätt. Därför måste du på egen bekostnad ta fram ett skriftligt tekniskt underlag innan du startar arbetet.

• kontakta fastighetsförvaltaren för synpunkter och eventuella instruktioner

• ta fram ett skriftligt tekniskt underlag (inkl en enkel ritning) som visar hur du tänkt utföra förändringen och med vilka material

• visa det tekniska underlaget, ritningen samt fastighetsförvaltarens utlåtande för styrelsen som godkänner åtgärden alternativt efter krav på komplettering eller förändring

• efter renoveringen ska fastighetsförvaltaren besiktiga arbetet.

Sätt upp en lapp i entréerna om renoveringen och ange hur lång tid arbetet förväntas pågå. Skriv också hur du kan nås. Observera att det är du som ansvarar för att det städas i trapphus och på gården i samband med renoveringen. Se till avfall som lämnats på gården omedelbart forslas bort. Upplys hantverkare om att bilar inte få parkeras på gården annat än för lastning och lossning. Bilar får inte stå på gräsmattan eller i planeringar. 

• Utför störande arbete endast på vardagar mellan kl 07:00 och 19:00

ÅTERVINNING. Utnyttja ketsloppsrummet för sådant som kan återvinnas. Grovsopor får inte lämnas i återvinningsrummet!

GROVSOPOR. Två gånger per år, under vår- och höststädning av gården, placeras en container på gården i vilken du kan kasta grovsopor. Vid andra tidpunkter måste du  själv ta dina grovsopor till en återvinningscentral.

TVÄTTSTUGAN. Städa efter dig i tvättstugan! Ta bort luddet från torktumlaren (det är en brandrisk)! Låt inte dina tvättade kläder bli liggande!

ALLMÄNNA UTRYMMEN och GÅRDEN.

  • Ingenting får förvaras eller lämnas i källargångarna eller i tvättstugan.
  • Ställ inte soppåsar eller grovsopor utanför lägenhetsdörren.
  • Trapphuset är inte en förvaringsplats för dina personliga saker.
  • Använd inte balkongen som förvaring för annat än det som hör till balkonglivet.
  • Om du ställer blommor i fönstersmygen i trapphuset se till att sköta blommorna. Lägg i så fall något skydd mellan fönsterbrädan och blomkrukan, t.ex en glasskiva, så att fönsterbrädan inte skadas.
  • Placera inte  cyklar i trapphusen. Det finns cykelställ på gården och cykelförvaring i källaren.
  • Plocka omedelbart upp skräp som du tappar.  Släng inga cigarrettfimpar på marken eller utanför fastigheten. Ta in  dina barns leksaker på kvällen och låt de inte ligga kvar på gården.
  • Städa ordentligt om du grillar eller äter på gården. Sopor och matrester lockar till sig råttor.
  • Fäst inga namnlappar på din ytterdörr eller på namntavlan i entrén. Vill du komplettera med ytterligare namn på din ytterdörr eller på namntavlan i entrén kontakta styrelsen.