Välkommen som medlem till Bostadsrättsföreningen Trasten 21.

För att underlätta då du flyttar in kan du ta hjälp av följande checklista: